Checkliste

Arket bruges ved at notere ned i hvilken grad adfærden er. Hvis adfærd er mindre, så noteres et 1 tal. Mellem besværlig-adfærd, så et 2 tal. Og et 3 tal, hvis adfærden er alvorlig. Hvis der på et område ingen problemer er, så kan man notere et 0 i boksen, eller undlade at notere noget. Boksen “bør arbejdes med”, er terapeutens forslag til hvad der bør fokuseres på i den kommende tid. der kan kan evt noteres ned med et, to eller tre x´er, alt efter hvor meget fokus der skal være på det enkelte område i den kommende tid. Arket kan evt bruges til eget brug som et uge-ark, hvor ejeren selv kan notere fremgangen fra uge til uge, eller måned til måned.